Lavetten

Persondatapolitik - Lavetten

Denne persondatapolitik (“Persondatapolitikken”) gælder for behandling af personoplysninger i forbindelse med ejendomsprojektet “Lavetten”, herunder for indsamling af personoplysninger på projektsiden “Lavetten.dk”.

Dataansvarlige
Ejendomsprojektet Lavetten drives af:

Home Sydhavnen & Projektsalg Lone Bøegh Henriksen A/S
Teglholmsgade 66A st.
2450 København SV
Cvr-nr. 20763892
Kontakt e-mail: lavetten@home.dk
(“Home“)

Og

Balder Danmark A/S
Vesterbrogade 1 E 5
1620 København V
CVR-nr: 34058016
Kontakt e-mail til Balders databeskyttelsesrådgiver (“DPO”): persondata@balder.dk
(“Balder“)

Lavetten ejes og administreres af Balder, men udlejes via Home som ejendomsmægler.

Home og Balder er hver især dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, som Home og Balder foretager til egne formål i forbindelse med ejendomsprojektet Home.
I forbindelse med ejendomsprojektet behandler Home i visse tilfælde personoplysninger på vegne af og efter instruks fra Balder. Home og Balder har derfor også indgået en databehandleraftale, der regulerer den behandling af personoplysninger, som Home foretager på vegne af Balder.

Home er ansvarlig for indsamling og behandling af personoplysninger, der sker via hjemmesiden og som nærmere beskrevet i denne Persondatapolitik.

Generelt

Indsamling og behandling af personoplysninger forbindelse med Lavetten sker i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af Personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 (“GDPR”) og lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (“databeskyttelsesloven“) .

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger.

Med denne Persondatapolitik har vi derfor beskrevet den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, når du benytter hjemmesiden “Lavetten.dk”, eller når du i øvrigt indsender en interessetilkendegivelse eller forhåndsreservation via kontaktformularen på hjemmesiden.

I Persondatapolitikken er det også beskrevet, hvordan dine personoplysninger indsamles, til hvilke formål og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger fsva. ejendomsprojektet Lavetten.

I øvrigt henviser vi til henholdsvis Home og Balders generelle persondatapolitikker, hvor parternes øvrige behandling af personoplysninger er nærmere beskrevet. De generelle persondatapolitikker for henholdsvis Home og Balder findes på hjemmesiderne:

1. Hvilke personoplysninger indsamler Balder, når du besøger Lavetten.dk?

1.1 Cookies
Når du besøger hjemmesiden Lavetten.dk, indsamler Balder automatisk personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Oplysningerne indsamles via såkaldte “cookies” eller “pixel tags”, der begge er små datafiler, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon, og som kan bruges til at identificere din computer/netværksenhed.

Hvis der placeres cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Hvis du på et senere tidspunkt ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser som nærmere beskrevet i punkt 1.2 nedenfor. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Lavetten.dk indeholder cookies fra visse tredjeparter (“tredjepartscookies”). Hjemmesiden anvender følgende tredjepartscookies:

 • Google Analytics: Bruges til indsamling af data for at analysere brugen af Lavetten.dk. Der indsamles f.eks. hvilke sider der besøges, browsertype, operativsystem, platform, mv. Formålet er, at optimere brugeroplevelsen og forbedre Lavetten.dk.
 • Facebook: Marketing pixel bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesiden. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for Balder som annoncør.

1.2 Sletning af cookies
Du har altid mulighed for at slette cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre din oplevelse på Lavetten.dk.

Fremgangsmåden sletning af cookies afhænger af hvilken browser du anvender, herunder:

Du kan også ændre dine indstillinger, så du får en advarsel, hver gang en hjemmeside forsøger at placere en cookie. Herefter kan du selv bestemme, om du vil acceptere den enkelte cookie eller ej. For mere information om, hvordan du administrerer dette, besøg http://www.aboutcookies.org.

2. Hvilke personoplysninger indsamler Home, når du afgiver en interessetilkendegivelse eller forhåndsreservation via Lavetten.dk?

Home indsamler følgende informationer om dig, når du afgiver en interessetilkendegivelse eller forhåndsreservation:

 • Navn, herunder for- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Nuværende postnummer

Dine personoplysninger vil kun blive behandlet til de i under punkt 3 beskrevne formål og opbevares ikke i længere tid end nødvendigt af hensyn til formålet med behandlingen.
Du kan læse mere om, hvor længe både Home og Balder som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger i Persondatapolitikkens punkt 4 nedenfor.

2.1 Framelding af nyhedsbreve
Hvis du i forbindelse med din afgivelse af interessetilkendegivelse og/eller forhåndsreservation på Lavetten.dk har givet samtykke til modtagelse af nyhedsbreve, kan du kan til enhver tid og gebyrfrit framelde dig igen. I alle nyhedsbreve inkluderes nederst et link til afmeldelse.

Alternativt kan man kontakte Home på lavetten@home.dk for at afmelde sig yderligere information.

3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

3.1 Home
Home indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Opfyldelse af din interessetilkendegivelse eller forhåndsreservation afgivet via Lavetten.dk, herunder for at kunne kontakte potentielle lejere vedrørende ledige lejemål
 • at kunne indhente alle de oplysninger, der anses for nødvendige for at kunne vurdere og undersøge potentielle lejeres ansøgning om at blive lejer hos Balder
 • at kunne administrere konkrete lejeaftaler
 • Forbedring af Home’s produkter og tjenester, herunder også kommunikation
 • Statistik og tilpasning af Home’s ydelser
 • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom
 • Anden administration af din relation til Home
 • Opfyldelse af lovkrav

3.2 Balder
Balder indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at kunne indhente alle de oplysninger, der anses for nødvendige for at kunne vurdere og undersøge potentielle lejeres ansøgning om at blive lejer hos Balder
 • at kunne administrere konkrete lejeaftaler
 • Forbedring af Balders produkter og tjenester
 • Tilpasning af Balders kommunikation og markedsføring til dig
 • Direkte markedsføringsaktiviteter
 • Statistik og tilpasning af Balders ydelser
 • Optimering af hjemmesiden Lavetten.dk
 • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom
 • Anden administration af din relation til Balder
 • Opfyldelse af lovkrav

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af de formål, vi har indsamlet personoplysningerne til.

Vi gør dog opmærksom på, at vi kan have indsamlet dine personoplysninger i anden sammenhæng, f.eks. hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve eller i anden sammenhæng er kunde hos Balder eller Home. I så fald kan vi fortsat behandle dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af de andre formål, vi har indsamlet personoplysningerne til.

Du kan altid anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig. Du kan læse nærmere om dine rettigheder i Persondatapolitikkens punkt 7 nedenfor.

4.1 Home
Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig eller ved at observere dine handlinger, f.eks. når:

 • du udfylder formularer i forbindelse med bestilling af ydelser på home.dk
 • du indsender bestemte dokumenter til os
 • du ringer til os
 • du bruger vores hjemmeside, vores mobilapps og ydelser
 • du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner, som vi har organiseret

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Eksempel:
Af hensyn til vores ejendomsmægler- og rådgiveransvar gemmer vi afsluttede sager i 10 år (i visse tilfælde 30 år). Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler.

4.2 Balder
Balder modtager først dine personoplysninger såfremt du ansøger om en lejebolig i Lavetten. Hvis du ikke ender med at blive lejer hos Balder, vil dine personoplysninger blive slettet hurtigst muligt efter, at din relation til Lavetten ophører.

Såfremt du ender med at blive lejer hos Balder, vil vi opbevare dine personoplysninger af hensyn til opfyldelsen af lejeforholdet og den lejekontrakt, vi har indgået med dig, så længe lejeforholdet er i kraft og i op til 3 år fra lejeforholdets ophør.

Vi kan dog være forpligtede til at gemme visse oplysninger i en længere periode, herunder f.eks. betalings- og faktureringsoplysninger, da bogføringsreglerne indebærer, at knyttet til en betaling skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter det relevante regnskabsårs afslutning.

Vi kan også opbevare personoplysninger i længere tid, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I sådanne situationer kan personoplysninger blive gemt i så lang tid, som det er nødvendigt for at føre sagen.

5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi er forpligtede til at sikre, at dine personoplysninger til enhver tid bliver behandlet forsvarligt, herunder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Lavetten.

Både Balder og Home opbevarer personoplysninger på sikrede netværk, der kun kan tilgås af en begrænset mængde medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at tilgå personoplysningerne. Disse medarbejdere er desuden underlagt de hver især interne persondatapolitikker, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området. Blandt alle forretningspartnere og leverandører, der behandler dine personoplysninger på enten Home eller Balders vegne, er der udarbejdet en databehandleraftaler.

6. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

6.1 Kategorier af modtagere af dine personoplysninger
Vi forpligter os til ikke at videregive dine personlige oplysninger til uautoriserede personer eller tredje parter. Dog videregives personoplysningerne til de af henholdsvis Home og Balder udpegede databehandlere, hvis det er nødvendigt med henblik på behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med Lavetten.

Vi kan derudover videregive dine personoplysninger til andre selskaber inden for henholdsvis Home-koncernen og Balder-koncernen, hvis det er nødvendigt af hensyn til administrationen af Lavetten eller hvis vi på anden vis har en saglig, berettiget interesse heri.

Vi benytter e-mail-tjenesten, MailChimp, til at udsende e-mails til brugere, der har afgivet en interessetilkendegivelse eller givet samtykke til at modtage yderligere information om Lavetten. Herunder men ikke begrænset til: information om ledige lejemål, åben hus arrangementer samt færdiggørelse af nye etaper på Lavetten.

Fsva. deling af personoplysninger, der indsamles via anvendelsen af cookies på Lavetten.dk henvises til Persondatapolitikkens punkt 1.1.

6.2 Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt ikke blive overført til lande uden for EU/EØS (“tredjelande”).

Anvendelsen af e-mail-tjenesten MailChimp indebærer dog, at dine personoplysninger kan blive opbevaret i USA. MailChimp er tilsluttet EU-US Privacy Shield-aftalen.

Hvis vi agter at overføre dine personoplysninger til et tredjeland, er vi forpligtede til at sikre, at der er fornøden garanti for, at dine personoplysninger bliver behandlet tilstrækkeligt sikkert, herunder f.eks. at modtageren er tilsluttet EU-US Privacy Shield-aftalen, hvis personoplysningerne overføres til USA.

7. Dine rettigheder

Du har i henhold til GDPR en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, herunder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid rette henvendelse til os via de kontaktoplysninger, der er angivet indledningsvist i Persondatapolitikken.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Henvendelser

Du kan til enhver tid rette henvendelse til os, hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan rette henvendelse til henholdsvis Home og Balder ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er anført øverst i denne Persondatapolitik.

Du har også ret til klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9. Ændring af Persondatapolitikken

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Der vil blive orienteret om ændringer af Persondatapolitikken på Lavetten.dk. Den nye Persondatapolitik vil herefter være gældende for din brug af Lavetten.dk.

Version: Januar 2019